Wat te doen bij Letselschade

Stel, je hebt een ongeluk gehad op het werk waarvan je vind dat dit voorkomen had kunnen worden door de werkgever. Je hebt hierdoor kosten gemaakt, en je kunt een tijd niet werken. Dan is het verstandig om een expert in te schakelen, want gemaakte kosten door een ongeval waar je zelf niets aan kon doen kunnen teruggevorderd worden. Hieronder nemen we je mee in het hele proces.

Wat wordt er precies verstaan onder letselschade?

Letsel is een uitwendige of inwendige beschadiging aan het lichaam.  Letselschade is een breed begrip, en kan dus uiteenlopen van een kleine verwonding tot permanente invaliditeit.

Onder letselschade worden dan ook alle kosten verstaan die voortvloeien uit een ongeluk waarbij u letsel hebt opgelopen. Als eerste wordt er dan gekeken naar fysiek letsel, zoals een botbreuk of brandwonden.

Bijkomende kosten zoals huishoudelijke hulp, reiskosten voor ziekenhuisbezoek en medische kosten vallen ook onder letselschade. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat alle inkomsten die je misloopt ook onder letselschade kunnen vallen. Ook toekomstige inkomsten vallen hieronder, zoals die promotie die je misloopt door het niet kunnen werken.

Als laatste valt ook de immateriële schade onder letselschade. Denk hierbij aan psychische problemen of angsten die voortvloeien uit het ongeval.

Wat te doen bij Letselschade momambition.nl

Hoe te handelen na letselschade.

Bezoek een arts.

Als eerste dien je je huisarts te bezoeken. In veel gevallen kan de huisarts vaststellen dat je klachten of letsel inderdaad het gevolg zijn van een ongeval. Indien nodig zal u doorverwezen worden naar een specialist.

Tegenpartij aansprakelijk stellen met hulp van een letselschadejurist.

In sommige gevallen is het gelijk duidelijk wie de tegenpartij is, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval. In andere gevallen kan het een stuk lastiger zijn om te achterhalen wie er nou precies aansprakelijk gesteld dient te worden. Bij een bedrijfsongeval kan het bijvoorbeeld het bedrijf zelf zijn, maar wanneer je een apparaat bediende ten tijde van het ongeval kan dat ook een overkoepelende organisatie zijn die verantwoordelijk is voor het onderhoud en periodieke controles van het apparaat.

Schakel daarom ook altijd een letselschadejurist in. Deze juristen kunnen je voorzien van de juiste informatie om het hele proces correct aan te pakken. Ook kunnen de juristen je veel werk uit handen nemen, denk hierbij aan het aansprakelijk stellen zelf en het gehele traject wat je gaat doorlopen met de verzekering zodat je je volledig kunt richten op het herstel.

Maak een dossier.

Na een ongeval waarvan jij vindt dat een andere partij schuld betreft is het belangrijk om vanaf het eerste moment alles te documenteren. Vanaf het moment dat je naar de arts gaat maak je kosten, en deze kunnen allemaal verhaald worden op de tegenpartij.

Alle documenten, rekeningen, afspraken met artsen of specialisten en gemaakte (reis)kosten zijn dingen die je in dit dossier dient te verwerken. Ook is het van belang om hierin alle klachten vanaf de eerste dag bij te houden. Zo heb je te allen tijde alle gegevens op één plek, en houdt je het overzicht. Jij hebt dan ook gelijk een volledig dossier welke je in kunt laten zien door de letselschadejurist.

Wat te doen bij Letselschade momambition.nl

Voorschot op uw schadevergoeding vragen.

Wanneer de aansprakelijkheid wordt erkend door de tegenpartij is het verstandig om een voorschot op de schadevergoeding aan te vragen. Dit om naast het letsel niet ook nog in de financiële problemen te komen. In vele gevallen zal er, wanneer de aansprakelijkheid erkend is, een voorschot op de schadevergoeding uitbetaald worden.

De laatste fase: de afwikkeling.

In de laatste fase van de letselschadezaak liggen alle feiten op de tafel. De totale omvang van de geleden schade is bekend, zowel de schade die u al heeft geleden en de schade die u in de toekomst nog zult lijden. Nu kan er afgewikkeld worden.

De afwikkeling kan op verschillende manieren, namelijk via een vaststellingsovereenkomst, of zonder akkoord tussen de partijen.

In een vaststellingsovereenkomst staan de afspraken tussen u en de tegenpartij. Denk hierbij aan het totale schadebedrag, en een eventuele vergoeding aan de letselschadejurist. Na akkoord op de vaststellingsovereenkomst is het dossier gesloten, en zult u de afgesproken slotuitkering ontvangen.

Wanneer er geen overeenkomst bereikt wordt zal de verzekeraar een aanbod doen, met hierbij een schriftelijke motivatie. Indien dit het geval is kunt u het voorstel neerleggen bij uw letselschadejurist en kan er samen gekeken worden naar een vervolgtraject. Denk hierbij aan een bemiddelingsgesprek om toch tot een overeenkomst te komen, of uiteindelijk een rechtszaak.

Wat te doen bij Letselschade

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.